10. Tạo hiệu ứng xe chạy

../../_images/7.1.png

Giới thiệu

Trong trò chơi cần có các sự kiện xảy ra liên tục, để tạo bối cảnh trong game. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo sự kiện các xe chạy ngẫu nhiên trên màn hình.

Link chương trình mẫu: Tại đây

Bước 1

Tạo khối on game update interval 500 ms, đặt 500ms thành 1000ms (1 giây). Nghĩa là sự kiện này sẽ xảy ra mỗi giây một lần.

../../_images/7.21.png

Bước 2

Tìm projectile from side trong Sprites và kéo thả nó vào khối on game update interval. Mở trình chỉnh sửa hình ảnh projectile và chọn hoặc tạo hình ảnh của một chiếc xe.

Trong projectile, đặt vy thành 0, để xe chỉ di chuyển sang phải.

../../_images/7.31.png

Bước 3

Tìm set mySprite x to 0 từ Sprites và kéo, thả vào sau khối set projectile to. Thay đổi mySprite thành projectile và đổi x thành y.

../../_images/7.41.png

Bước 4

Tìm pick random 0 to 10 trong Math và đặt vào vị trí 0 trong set projectile y to 0. Điều này sẽ đặt projectile vào vị trí ngẫu nhiên của y trong khoảng từ 0 đến 10.

Tìm screen height trong Scene và đặt vào vị trí có giá trị là 10 cùa khối pick random 0 to 10. screen height là chiều cao của màn hình (120), do đó, projectile sẽ xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên phía bên trái màn hình.

../../_images/7.51.png

Hoàn thành

Hãy thử tải chương trình xuống kit và quan sát kết quả.