7. Bật nảy khi nhân vật gặp tường

../../_images/4.1.png

Giới thiệu

Một sprite có thể tự do di chuyển trên màn hình? Tất nhiên rối, trong bài này chúng ta sẽ tạo một sprite là một chiếc hăm-bơ-gơ nảy xung quanh màn hình.

Link chương trình mẫu: Tại đây

Bước 1

Tìm set mySprite to trong Sprite. Kéo thả vào khối on start.

../../_images/4.2.png

Bước 2 Click vào hộp màu xám trong set mySprite to để mở trình chỉnh sửa hình ảnh. Mở thư viện ảnh Gallery tìm tìm một chiếc burger hay một chiếc bánh tùy thích.

../../_images/4.31.png

Bước 3

Tìm set mySprite x to 0 trong Sprite và đặt nó sau khối set mySprite to và thay đổi x thành vx, thay đổi 0 thành 40.

Với v là tốc độ di chuyển, vx là tốc độ di chuyển theo phương ngang. Nếu vx bằng 0 thì nhân vật được chọn sẽ đứng yên, nếu lớn hơn 0 thì sẽ nhân vật sẽ di chuyển sang phải, nhỏ hơn 0 sẽ di chuyển sang trái.

Điều này sẽ làm cho sprite di chuyển sang phải trên màn hình.

../../_images/4.41.png

Bước 4

Tìm set mySprite x to 0 trong Sprite và đặt nó sau khối set mySprite x to 0 và thay đổi y thành vy, thay đổi 0 thành 60.

Tương tự như vx, vy là tốc độ di chuyển theo chiều dọc. Nếu vy bằng 0 thì nhân vật được chọn sẽ đứng yên, nếu lớn hơn 0 thì sẽ nhân vật sẽ di chuyển xuống dưới, còn nhỏ hơn 0 sẽ di chuyển lên trên.

Điều này sẽ làm cho sprite di chuyển xuống dưới màn hình, bạn có thể quan sát nó bên phần mô phỏng.

../../_images/4.51.png

Bước 5

Tìm set mySprite stay in screen trong Sprite và đặt nó sau khối set mySprite x to 0

../../_images/4.61.png

Bước 6

Thay đổi stay in screen thành bounce on wall và chuyển sang chế độ on.

Điều này sẽ làm cho chiếc hăm-bơ-gơ nảy ra khi va vào tường, thay đổi lại vx hoặc vy.

../../_images/4.71.png

Hoàn thành

Nạp chương trình vào GameKit và quan sát chiếc hăm-bơ-gơ di chuyển như một quả bóng nảy khi va vào tường.