17. Game: Phá giải mê cung

Giới thiệu

Bằng sự thông minh và khéo léo của mình hãy giúp cho nhân vật chính của chúng ta phá giải mê cung bí ẩn này thôi nào.

../../_images/bai_5.gif

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn online bằng video:


Bước 1

Đầu tiên ta cần tạo một player. Tìm khối set mySprite to trong Sprites. Kéo vào khối on start.

../../_images/bai_5.1.png

Nhấp vào hộp màu xám của set mySprite to và tạo cho mình một nhân vật mà bạn thích.

../../_images/bai_5.2.gif ../../_images/bai_5.10.png

Bước 2

Bây giờ, hãy làm cho hình nhân vật của chúng ta di chuyển bằng các phím mũi tên của bộ điều khiển. Lấy một move mySprite with buttons từ Controller và cho nó vào dưới khối set mySprite to.

../../_images/bai_5.3.png

Bước 3

Tiếp theo, tạo một mê cung theo ý định của bạn. Kéo set tilemap to ``từ ``Scene vào on start. Nhấp vào hộp màu xám để mở một mê cung, chọn gạch và sử dụng các công cụ để vẽ mê cung của riêng bạn.

Hãy chắc chắn để lại một đường dẫn từ đầu đến cuối, để người chơi có thể thoát ra.

../../_images/bai-5.4.png

Bước 4

Chọn khối place mySprite on top of random trong Scene, kéo thả vào khối on start đặt vào phía sau set tilemap to. Điều này sẽ di chuyển nhân vật bạn đã tạo lên trên một trong các ô đã chọn; nhấp vào ô rô và chọn ô bạn chọn làm điểm bắt đầu cho trình phát.

../../_images/bai_5.5.png

Bước 5

Tìm khối camera follow sprite mySprite trong Scene, kéo thả vào khối on start. Điều này sẽ giúp theo dõi nhân vật người chơi khi nó di chuyển xung quanh màn hình.

../../_images/bai_5.6.png

Bước 6

Chọn khối on sprite of kind player overlaps at location trong Scene. Sự kiện này sẽ xảy ra bất cứ khi nào người chơi tới cuối mê cung.

Tìm game over lose trong Game, kéo vào trong khối on sprite of kind player overlaps at location. Nhấp vào LOSE để chuyển thành WIN. Điều này có nghĩa là khi bạn bước đến điểm cuối cùng (có hình các bậc thang) bạn sẽ thắng.

../../_images/bai_5.7.png

Bước 7

Tìm start countdown 10 (s) trong Info, bỏ nó vào trong khối on start.

../../_images/bai_5.8.png

Bước 8

Bây giờ bạn có một trò chơi với một mục tiêu, và thời gian chơi nhưng người chơi có thể di chuyển qua tất cả các bức tường! Mở lại trình chỉnh sửa tilemap và sử dụng Draw wallscông cụ để vẽ các bức tường có thể chặn các nhân vật trong tilemap, để chúng không thể di chuyển qua chúng.

../../_images/bai_5.9.png

Hoàn thành

Hãy tải chương trình của mình xuống GameKit và bắt đầu tận hưởng trò chơi xem mình có thể ra khỏi mê cung trong thời gian quy định không nhé.