8. Tạo hiệu ứng tuyết rơi

../../_images/5.1.png

Giới thiệu

Ở bài này chúng ta sẽ học cách tạo hiệu ứng tuyết rơi trên màn hình bằng bằng cách di chuyển ngẫu nhiên các sprite có hình dạng tuyết rơi.

Link chương trình mẫu: Tại đây

Bước 1

Trong bộ công cụ game chọn khối on game update kéo thả vào không gian làm việc.

Khác với khối on start chương trình chỉ chạy một lần, thì khối on game update sẽ liên tục cập nhật lại vị trí, vận tốc của các sprites.

../../_images/5.21.png

Bước 2

Tìm set projectile to trong Sprite khối có projectile from side bên trong nó.

Kéo bỏ vào khối on game update và thay đổi vx thành 0vy thành 100.

../../_images/5.31.png

Bước 3

Nhấp vào hộp màu xám bên cạnh projectile và tạo một pixel trắng duy nhất làm hình dạng tuyết.

../../_images/5.41.png ../../_images/5.51.png

Bước 4

Chọn pick random 0 to 10 từ Math và đặt nó sau vy của projectile, trong pick random 0 to 10 thay đổi 0100 thành 2030. Điều này nghĩa là hình ảnh hạt tuyết sẽ di chuyển tử trên màn hình xuống dưới với tốc độ ngẫu nhiên từ khoản 20 đến 30 pix/s (điểm ảnh trên giây)

../../_images/5.61.png

Bước 5

Thiết lập hạt tuyết trên màn hình. Tìm set mySprite position to trong Sprites và đặt nó sau khối set projectile to.

Thay đổi mySprite thành projectile

../../_images/5.7.png

Bước 6

Lấy một khối pick random 0 to 10 và đặt nó vào giá trị x trong khối set projectile position to. Tìm screen width (độ rộng màn hình) trong Screen và thay thế vào vị trí 10 trong pick random 0 to 10. Điều này sẽ khiến hạt tuyết xuất hiện ngẫu nhiên bất kì vị trí nào ở màn hình, và di chuyển xuống dưới giống như đang rơi.

../../_images/5.8.png

Bước 7

Tại thời điểm này, sẽ có rất nhiều hạt tuyết xuất hiện. Để kiếm soát hoạt động của hiệu ứng tuyết rơi, chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh điều kiện if then như hình minh họa

../../_images/5.9.png

Bước 8

Lấy khối 0 % chance từ Math và thay thế vào vị trí của true trong khối if then. Thay đổi tỷ lệ phần trăm từ 0 sang 25.

Lúc này, chương trình chỉ cho phép tạo ra khoảng 25% số lượng tuyết rơi so với lúc đầu. Bạn có thể thay đổi mật độ tuyết rơi theo số % này.

../../_images/5.10.png

Hoàn thành

Tải chương trình của bạn vào GameKit và quan sát màn hình sẽ thấy có hiệu ứng giống như tuyết rơi.