20. Tiện ích mở rộng

Giới thiệu

Các thư viện tiện ích mở rộng trong Arcade cho phép người dùng dễ dàng phát triển và chia sẻ các thư viện của mình với người khác. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng phần thư viện corgi để tạo một trò chơi đơn giản. Trong bài học này, thư viện mở rộng đã được tải sẵn. Bạn có thể tìm hiểu về các thư viện khác và sử dụng cho các dự án khác của mình.

../../_images/bai_8.gif

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn online bằng video:


Bước 1 Tìm set myCorg to trong Corgi. kéo vào khối on start.

../../_images/bai_8.1.png

Thư viện tiện ích mở rộng trong MakeCode Arcade

Bước 2

Bây giờ, hãy làm cho nhân vật của chúng ta di chuyển bằng các phím mũi tên của bộ điều khiển.Khối make myCorg move left and right with arrow keys giúp nhân vật di chuyển sang trái và phải, khối make myCorg jump if up arrow key is pressed sẽ giúp nhân vật bạn nhảy lên với phím mũi tên hướng lên.

../../_images/bai_8.2.png

Bước 3

Bạn có muốn nhân vật của bạn chuyển động khi di chuyển? Khối change image when myCorg is moving sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

../../_images/bai_8.3.png

Bước 4

Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ bản đồ và tường bằng khối set tilemap to , nhớ để vào khối on start nhé.

../../_images/bai_8.4.png

Đặt kích thước của tilemap là 20 x 8, vẽ một số nền tảng cho corgi đứng và đặt chúng là Walls.

../../_images/bai_8.5.gif

Bước 5

Thiết lập quan sát nhân vật bằng khối make camera follow myCorg left and right từ Corgi và để vào khối on start.

../../_images/bai_8.6.png

Bước 6

Ở cuối bản đồ trò chơi, tạo một cột khác biệt với những cái khác. Điều này sẽ đại diện cho mục tiêu cho người chơi.

../../_images/bai_8.7.png

../../_images/bai_8.9.png

Bước 7 Thêm một khối on sprite of kind Player overlaps at location từ Scene, sau đó nhấp vào ô rô để tìm ô bạn sử dụng làm mục tiêu. Bên trong sự kiện đó, thêm một game over lose. Chuyển LOSE thành WIN.

../../_images/bai_8.8.png

Hoàn thành

Sau khi hoàn tất chương trình hãy tải nó xuống GameKit của bạn.

Sử dụng các nút nhấn để điều khiển nhân vật vượt qua các vật cản để đi đến đích và giành chiến thắng.