19. Game: Nhảy thùng

Giới thiệu

Nhảy thùng là trò chơi thuộc mô tiếp phản ứng nhanh, Người chơi cần khéo léo điều khiển nhân vật vượt qua những vật cản dưới đất, mội lần vượt qua một vật cản bạn sẽ ghi được 1 điểm

../../_images/bai_7.gif

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn online bằng video:


Bước 1

Lấy khối set tilemap to thả vào on start. Nhấp vào hộp màu xám để mở tilemap editor. Ở góc dưới bên trái, đặt kích thước của tilemap thành 10x8 và vẽ một thanh ngang dài ở hai hàng dưới cùng của tilemap làm nền.

../../_images/bai_7.1.gif

../../_images/bai_7.21.png

Bước 2

Tìm khối set mySprite to trong Sprites. thả vào khối on start và tạo một nhân vật người chơi.

../../_images/bai_7.31.png

Bước 3

Mở trình chỉnh sửa tilemap và tìm vị trí ô vuông nơi bạn muốn đặt vị trí của mình. Bạn có thể thấy vị trí ở phía dưới bên trái của trình chỉnh sửa. Sử dụng place mySprite on top of tilemap col row để định vị vị trí.

../../_images/bai_7.41.png

Bước 4

Hãy cho phép sprite có khả năng nhảy khi chúng ta nhấn nút. Ta chọn khối on any button pressed thả vào màn hình làm việc.

../../_images/bai_7.5.png

Bước 5

Kéo khối set mySprite x vào on start, nhấp vào menu thả xuống và chọn ay (acceleration y). Đặt giá trị thành 500 sao cho nhân vật bị kéo xuống bởi trọng lực hấp dẫn.

../../_images/bai_7.6.png

Bước 6

Tạo sự kiện nhân vật bật nhảy khi nhấn nút. Kéo khối if then thả vào khối on A button pressed. Thay true thành khối is mySprite hitting wall và đổi left thành bottom. Cuối cùng đặt khối set mySprite x và chọn vy (velocity y) đặt giá trị biến thành -200.

../../_images/bai_7.7.png

Bước 7

Tạo vật cản di chuyển với tốc độ ngẫu nhiên. Làm cho chúng bắt đầu từ phía bên phải của màn hình và bay về phía người chơi. Di chuyển on game update every lên trình chỉnh sửa và đặt thời gian cách nhau thành 2000 mili giây. Kéo một projectile from side vào nó và vẽ một chiếc thùng làm vật cản.

../../_images/bai_7.8.gif

../../_images/bai_7.13.png

Bước 8

Kéo khối pick random vào vị trí vx và đặt phạm vi từ -100 đến -80.

../../_images/bai_7.9.png

Bước 9

Tìm khối place mySprite on top of tilemap col row và kéo khối on game update interval thả vào sau set projectile to. Đặt giá trị col thành 9row thành 5, đó là ô ở bên phải màn hình ngay phía trên tường. Thay mySprite thành projectile.

../../_images/bai_7.10.png

Bước 10

Mỗi khi một cái thùng bắt đầu di chuyển, chúng tôi muốn tăng điểm. Lấy khối change score by và nó vào trong on game update every.

../../_images/bai_7.11.png

Bước 11

Nếu cái thùng chạm vào người chơi thì trò chơi sẽ kết thúc. Kéo khối on sprite overlaps vào màn hình làm việc thay đổi otherSprite thành Projectile. Đặt khối game over vào trong.

../../_images/bai_7.12.png

Hoàn thành

Như vậy ta đã có một trò chơi như ý muốn. Điều cuối cùng bạn cần làm là tải trò chơi về kit của mình và trải nghiệm hoạt động trong trò chơi.