Bộ bắn bóng

../_images/ban_bong1.jpg

1. Giới thiệu


Phụ kiện bắn bóng là bộ mở rộng giúp robot có thể bắn được bóng bàn ra xa, có thể được áp dụng vào trong các cuộc thi Robocon. Bạn có thể điều chỉnh độ cao cũng như tốc độ bắn, để bóng bắn trúng đích mình muốn.

Bộ bắn bóng này có lối thiết kế lắp ráp đơn giản, cách lập trình dễ dàng phù hợp cho học sinh và giáo viên dùng để giảng dạy.

3. Hướng dẫn lắp ráp & lập trình4. Hướng dẫn tạo bảng điều khiển & chuyển chế độ