9. Tạo kỹ năng cho nhân vật

../../_images/6.1.png

Giới thiệu

Ở bài này các bạn sẽ học cách tạo kỹ năng bắn đạn từ nhân vật trong trò chơi.

Bước 1

Tìm set mySprite to trong Sprites, kéo thả vào khối on start. Mở trình chỉnh sửa hình ảnh của mySprite và chọn hình ảnh nhân vật mà bạn thích.

../../_images/6.2.png

Bước 2

Tìm projectile from mySprite trong Sprites, kéo thả vào khối on A button pressed.

Việc này giúp tạo ta một Sprite có vai trò là đạn xuất hiện cùng vị trí với mySprite và bắn ra phía nào bất kì. Chúng ta sẽ đặt 2 giá trị vxvy lần lượt là 100 và 0 để đạn bắn từ trái sang phải.

Cuối cùng, mở trình chỉnh sửa hình ảnh projectile, và tạo hình ảnh viên đạn mà bạn thích.

../../_images/6.3.png

Hoàn thành

../../_images/6.41.png

Hãy tải chương trình vào GameKit của bạn và thử xem trò chơi hoạt động như thế nào nhé.