15. Game: Quả chanh mọng nước

Giới thiệu

../../_images/bai_3.gif

Nếu là người ưa thích sự nhanh nhẹn và khéo léo thì Quả chanh mọng nước là sự lựa chọn phù hợp giành cho bạn. Trong trò chơi bạn sẽ phải điều khiển quả chanh mọng nước khéo léo di chuyển vào những quả dâu tây vắt nước. Chạm vào càng nhiều dâu tây thì điểm số của bạn càng cao.

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn bằng video tại:

|

Bước 1

Trong khối on start chọn khối set background color từ Scene. Chọn màu nền cho trò chơi. Lấy tiếp khối set mySprite to từ Sprites.

../../_images/bai_3.1.png

Chọn hình ảnh quả chanh cho nhân vật từ Gallery. Trong Controller chọn khối move mySprite with buttons để điều khiển quả chanh.

../../_images/bai_3.2.gif

Bước 2

Để giữ cho quả chanh của bạn không thoát ra khỏi màn hình, bạn chọn khối set mySprite stay in screen. Chuyển sang chế độ ON. Tìm khối start countdown và đặt vào cuối. Thay đổi thời gian từ 10 thành 30 giây.

../../_images/bai_3.3.png

Bước 3

Bây giờ, đặt khối on game update every từ Game. Thiết lập thời gian là 1000 ms. Từ Sprites, kéo khối set projectile to projectile from side và thả nó vào trong on game update every. Chọn hình ảnh quả dâu tây cho nhân vật từ Gallery.

../../_images/bai_3.4.png

Bước 4

Trong Math chọn khối pick random và đặt nó vào vị trí vx. Trong pick random thay đổi 0 đầu tiên thành -5010 thành 50. Sao chép một khối tương tự và đặt nó vào vị trí vy.

../../_images/bai_3.5.png

Bước 5

Từ Sprites, chọn khối on sprite of kind overlaps bỏ vào màn hình làm việc. Thiết lập tham số otherSprite thành Projectile. Tiếp từ Sprites, kéo thêm khối mySprite start effect và thả vào khối overlaps. Nhấp vào biểu tượng dấu (+) để mở rộng khối và thiết lập thời gian thành 200 ms.

../../_images/bai_3.6.png

Bước 6

Cuối cùng, để ghi điểm cho trò chơi, bạn kéo khối change score by từ Info thả vào sau khối mySprite start effect.

../../_images/bai_3.7.png

Hoàn thành

Đến đây coi như mọi việc đã hoàn thành. Hãy tải chương trình vào GameKit của bạn và thể hiện sự khéo léo của mình thôi nào.

../../_images/bai_3.8.jpg