5. Thiết lập vị trí của nhân vật

../../_images/2.11.png

Giới thiệu

Sprites có thể được đặt ở các vị trí khác nhau trên màn hình. Điều này được thực hiện bằng cách thiết lập tọa độ x và y tương ứng với vị trí của chúng trên màn hình GameKit.

Với x = 0, y = 0 sẽ cho vị trí góc trên cùng, bên trái màn hình.

Bước 1

Tìm set mySprite to trong Sprite. Kéo thả vào khối on start. Nhấp vào mySprite , chọn rename variable... và thay đổi tên từ mySprite thành cherry.

../../_images/2.21.png

Bước 2

Mở trình chỉnh sửa hình ảnh cho cherry. Bạn có thể vẽ hình ảnh tùy thích của riêng mình hoặc mở Gallery và chọn một mẫu có sẵn trong đó. Đừng quên nhấn Done để lưu lại lựa chọn của mình.

../../_images/2.31.png

Bước 3

Tìm set mySprite position to x 0 y 0 trong Sprite. Thay đổi mySprite thành cherry và thay đổi giá trị x thành 25.

Điều này sẽ đặt sprites quả táo lên phía trên màn hình, cách xa bên trái một khoảng 25 pixel.

../../_images/2.41.png

Bước 4

Trong set mySprite position to x 0 y 0 trong Sprite. Thay đổi tiếp giá trị y thành 45.

Điều này sẽ di chuyển sprites quả táo xuống phía dưới một khoảng 45 pixel nữa.

../../_images/2.5.png

Hoàn thành

Bạn hãy tải chương trình xuống GameKit và quan sát vị trí của sprite. Bằng cách xác định vị trí của các nhân vật trong trò chơi, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo ra một khung cảnh với cây cối, nhà cửa, cảnh vật trong trò chơi của mình.