18. Game: Bóng rổ

Giới thiệu

Nếu bạn là một người đam mê thể thao thì trò bóng rổ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bạn cần phải phán đoán chính xác cách di chuyển của nhân vật để có thể ném bóng vào rổ, ghi điểm cho mình.

../../_images/bai_6.gif

Link chương trình mẫu: Tại đây

Xem hướng dẫn online bằng video:


Bước 1 – Thiết lập hình nền trò chơi

Từ công cụ Scene bạn chọn khối set background image bỏ vào trong màn hình làm việc, bên trong khối on start. Trong khối set background image bạn chọn một màu ưa thích làm nền cho trò chơi.

../../_images/bai_6.1.png

Bước 2 – Tạo nhân vật người chơi

Từ Sprites chọn khối set mySprite thả vào sau khối set background image. Nhấp vào ô xám rồi chọn nhân vật bất kì từ Gallery.

../../_images/bai_6.2.png

Bước 3 – Định vị nhân vật Player ở cuối màn hình

Từ Sprites kéo khối set sprite position thả vào sau khối set sprite. Trong khối set mySprite position, nhấp vào tọa độ x và sử dụng bộ chọn tọa độ, chọn một vị trí ở cuối màn hình như ảnh.

../../_images/bai_6.3.png

Bước 4 – Đặt tốc độ (chuyển động) của người chơi

Từ Sprites kéo khối set mySprite velocity thả vào sau khối set mySprite position. Để player chỉ di chuyển theo chiều ngang, đặt giá trị vy thành 0 .

../../_images/bai_6.4.png

Bước 5 – Làm player bật ra khi gặp tường (cạnh màn hình)

Nếu bạn sử dụng trình mô phỏng ở bước 4 sẽ thấy nhân vật player di chuyển ra khỏi màn hình, đây không phải là điều chúng ta muốn, ta cần phải làm cho nhân vật bật ra lại khi gặp cạnh màn hình. Từ Sprites chọn khối set mySprite stay trong screen đặt nó vào sau mySprite velocity. trong set mySprite stay trong screen, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn thuộc tính bounce on wall, thay đổi giá trị thành true.

../../_images/bai_6.5.png

Bước 6 – Tạo bóng rổ

Trong mục Sprites chọn tiếp khối set mySprite thứ hai và tạo hình ảnh cho nhân vật này là một chiếc rổ (các bạn cố gẵng vẽ đẹp hơn mình nhé!)

../../_images/bai_6.6.png

Trong set mySprite2 nhấp vào Player từ menu thả xuống, chọn Add a new kind, chọn Hoop.

../../_images/bai_6.7.png

Bước 7 – Đặt vị trí của rổ lên trên cùng của màn hình

Từ Sprites chọn tiếp khối set mySprite position thả vào sau khối set mySprite2. Trong set mySprite position nhấp vào mySprite chọn mySprite2. Sau đó nhấp vào tọa độ x và sử dụng bộ chọn tọa độ, chọn một vị trí ở giữa trên cùng của màn hình.

../../_images/bai_6.8.png

Bước 8 – Sử dụng một phím để bắn bóng rổ

Từ bộ công cụ controller Tkéo khối ``on button pressed``bỏ vào màn hình làm việc. Nhấp vào menu thả xuống A để chọn bất kỳ nút nào.

../../_images/bai_6.9.png

Bước 9 – Ném bóng đi

Từ Sprites kéo khối các khối set projectile to projectile from mySprite bỏ vào trong on button pressed. Nhấp vào hình màu xám để mở trình chỉnh sửa hình ảnh sprite và vẽ hình ảnh của một quả bóng rổ (bạn thử sử dụng công cụ hình tròn trong trình chỉnh sửa hình ảnh).

../../_images/bai_6.10.png

Bước 10 – Thiết lập vận tốc (chuyển động) của quả bóng

Chúng tôi muốn những quả bóng rổ di chuyển từ nhân vật Người chơi của chúng tôi theo chiều dọc lên trên. Trong khối set projectile đặt giá trị vx thành 0 và đặt giá trị vy thành -100.

../../_images/bai_6.11.png

Bước 11 – Tạo sự kiện và chiến thắng khi bóng vào rổ

Từ Sprites kéo khối on mySprite overlaps thả vào màn hình làm việc. nhấp vào Player và thay đổi thành Hoop.

Từ Game kéo khối game over thả vào khối on sprite overlaps và thay đổi biến thành WIN.

../../_images/bai_6.12.png

Hoàn thành

Sau khi hoành thành tất cả các khối trong chương trình như trên, bạn tiến hành tải chương trình vào GameKit của mình và thử nhấn phím bất kì để ném bóng đi.