Đầu nâng ForkLift

1. Giới thiệu


Đầu nâng ForkLift là phụ kiện gắn vào xBot, giúp nâng hoặc thả đồ vật tùy thích.