4. Đưa nhân vật vào trò chơi

../../_images/1.11.png

Giới thiệu

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học cách đưa một đối tượng sprites vào trò chơi của mình và di chuyển đối tượng này này bằng các nút điều khiển trên GameKit.

Bước 1

Tìm set mySprite to trong Sprite. Kéo thả vào khối on start.

Sprites này sẽ đại diện cho nhân vật chính trong trò chơi, hiện tại nó vẫn chưa có gì cả, khi bạn click vào biểu tượng sprites sẽ thấy trống rỗng.

../../_images/1.21.png

Bước 2

Click vào hộp màu xám trong set mySprite to để mở trình chỉnh sửa hình ảnh. Sử dụng nó để vẽ một hình ảnh để thể hiện sprite mới của bạn trên màn hình hoặc bạn có thể chọn hình ảnh tương ứng trong Gallery.

Khi bạn đóng trình chỉnh sửa hình ảnh bằng cách nhấp vào Done bên dưới góc phải màn hình, hình ảnh bạn đã vẽ sẽ hiển thị ở giữa màn hình trong trình giả lập.

../../_images/1.3.png

Bước 3

Sprites này đại diện cho nhân vật chính trong trò chơi, vì vậy nó sẽ di chuyển khi người dùng nhấn nút trên GameKit.

Tìm move mySprite with buttons trong Controller và đặt nó sau khối set mySprite to.

Hoàn thành

Giờ bạn hãy tải chương trình của mình xuống GameKit và thử tận hưởng nó xem như thế nào nhé.