6. Điều khiển hoạt động nhân vật

../../_images/3.11.png

Giới thiệu

Một trò chơi không phải là một bức ảnh. trong trò chơi sẽ có các sprite nhân vật di chuyển trên màn hình và sẽ có các sự kiện xảy ra khi có 2 sprite va vào nhau. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ tạo ra một cô công chúa đi ăn pizza. Khi sprite công chúa va vào sprite pizza thì trò chơi kết thúc.

Link chương trình mẫu: Tại đây

Bước 1

Tìm set mySprite to trong Sprite. Kéo thả vào khối on start. Nhấp vào mySprite , chọn rename variable... và thay đổi tên từ mySprite thành princess.

../../_images/3.21.png

Bước 2 Mở trình chỉnh sửa hình ảnh cho princess. Bạn có thể tạo hình ảnh tùy thích của riêng mình hoặc mở Gallery và chọn một mẫu có sẵn trong đó. Đừng quên nhấn Done để lưu lại lựa chọn của mình.

../../_images/3.31.png

Bước 3

Tìm move mySprite with buttons trong Controller và đặt nó sau khối set mySprite to. Thay đổi tên từ mySprite thành princess.

../../_images/3.41.png

Bước 4

Tìm set mySprite to trong Sprite. Kéo thả vào khối on start. Đổi tên từ mySprite thành pizza.

../../_images/3.5.png

Bước 5

Thay đổi Player thành loại Food.

../../_images/3.6.png

Bước 6

Tìm set mySprite position to x 0 y 0 trong Sprite. Thay đổi mySprite thành pizza và thay đổi giá trị x thành 140, y thành 100.

../../_images/3.7.png

Bước 7

Tìm on sprite of kind Player overlaps otherSprite of kind Player trong Sprite và kéo nó vào không gian làm việc. Thay đổi Player thành loại Food.

Sự kiện này sẽ xảy ra bất cứ khi nào hai Sprites va vào nhau.

../../_images/3.8.png

Bước 8

Tìm game over trong game rồi kéo thả vào on sprite.

Điều này khiến trò chơi kết thú khi công chúa chạm vào chiếc bánh.

../../_images/3.9.png

Hoàn thành

Với bài hướng dẫn này bạn có thể, tạo ra nhiều sự kiện khác nhau trong trò chơi theo ý muốn của riêng mình.