Cài đặt thư viện cho Yolo:Bit

Với mỗi thiết bị mở rộng, OhStem sẽ có những thư viện đi kèm trên OhStem App.

Để tải các thư viện bạn sẽ thực hiện theo các bước sau:

../_images/1.16.png

  • Bước 2: Chọn vào mục lập trình.

../_images/1.25.png

  • Bước 3: Trong danh mục khối lệnh, vào mục MỞ RỘNG >> Trên thanh tìm kiếm gõ vào Thư viện mà bạn muốn tìm >> nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm:

    Ví dụ: Tìm thư viện AIOT KIT cho Yolo:Bit, bạn gõ như hình sau:

../_images/1.34.png

  • Bước 4: Nhấn vào hình đại diện AIOT KIT để tải thư viện >> nhấn OK

../_images/1.42.png

Sau khi tải thành công thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh như sau:

../_images/1.51.png