3. Cài đặt thư viện Plant:Bit V2

Cài đặt thư viện


Để lập trình Plant:Bit, bạn cần cài đặt thư viện. Các bước thực hiện như sau:

 1. Truy cập OhStem App tại app.ohstem.vn hoặc tải OhStem App trên Google Play / App Store

../../_images/planbit_23.png

 1. Chọn thiết bị Yolo:Bit

../../_images/planbit_24.png

 1. Chọn menu Lập trình

../../_images/planbit_25.png

 1. Kết nối Ohstem App với Yolo:Bit

../../_images/planbit_26.png

 1. Chọn mục “Mở rộng” và chọn thư viện mở rộng PLANT:BIT V2

../../_images/planbit_27.png

 1. Sau khi tải thư viện xong, trong danh mục khối lệnh bên trái sẽ xuất hiện PLANT:BIT V2

../../_images/planbit_28.png

Chương trình mẫu


Trước khi tìm hiểu cách tự lập trình, bạn có thể tải và chạy chương trình hoàn thiện của Plant:Bit để trải nghiệm toàn bộ các tính năng của bộ kit tại link bên dưới.

../../_images/planbit_29.png

https://app.ohstem.vn/#!/share/yolobit/2KCxx6GCD5v8sLaCV1t3AqNTRdd

Chương trình trên đã lập trình đầy đủ tính năng cho Plant:Bit:

 1. Hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ sáng và độ ẩm đất lên màn hình LCD (Sau mỗi 5 giây sẽ cập nhật số liệu mới)

 2. Khi nhấn nút A, máy bơm sẽ bật trong 3 giây và đèn LED trên Yolo:Bit chuyển thành màu xanh.

 3. Khi đất thiếu nước, Yolo:Bit hiển thị mặt buồn và tự động tưới nước trong 3 giây. Nếu đất đủ nước, Yolo:Bit hiển thị mặt cười.

 4. Nếu môi trường thiếu sáng thì Plant:Bit tự động bật đèn kích thích sinh trưởng (độ sáng 70%)

 5. Khi nước trong bể cạn (khoảng cách từ mặt nước đến cảm biến siêu âm lớn hơn 9cm), màn hình LCD hiển thị “Can do them nuoc” và Yolo:Bit phát âm thanh báo động.