2. Hướng dẫn lắp ráp Plant:Bit

2.1 Lắp ráp


Để lắp ráp mô hình hoàn chỉnh của Plant:Bit, ta làm theo những bước sau:

 1. Lắp tấm bên phải vào tấm mặt sau

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_4.png

 1. Lắp với tấm mặt đáy

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_5.png

 1. Lắp tấm mặt trước

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_6.png

 1. Lắp tấm bên trái

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_7.png

 1. Cố định bằng 4 ốc nhựa

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_8.png

 1. Dùng ốc nhựa cố định mặt đáy

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_9.png

 1. Gắn màn hình OLED và mạch mở rộng ở mặt trướC

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_10.png

 1. Gắn module đóng ngắt 2 kênh ở mặt bên phải

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_11.png

 1. Đặt xô nước vào bên trong

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_12.png

 1. Gắn trụ nhựa vào mặt trêng

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_13.png

 1. Gắn giá đỡ vào mặt trên

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_14.png

 1. Gắn các module lên mặt trên

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_15.png

 1. Gắn mặt trên lên thân mô hình

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_16.png

 1. Dán đèn lên trục đèn

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_17.png

 1. Gắn trục đèn vào mô hình

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_18.png

 1. Đặt chậu vào mô hình

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_19.png

 1. Lắp máy bơm nướC

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_20.png

 1. Cắm cảm biến độ ẩm đất vào chậu

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_21.png

 1. Hoàn thành

yolobit_v2/plantbit/images/planbit_22.png

2.2 Sơ đồ kết nối


yolobit_v2/plantbit/images/planbit_22.1.png