2. Hướng dẫn lắp ráp Plant:Bit

Lắp ráp


Để lắp ráp mô hình hoàn chỉnh của Plant:Bit, ta làm theo những bước sau:

 1. Lắp tấm bên phải vào tấm mặt sau

../../_images/planbit_4.png

 1. Lắp với tấm mặt đáy

../../_images/planbit_5.png

 1. Lắp tấm mặt trước

../../_images/planbit_6.png

 1. Lắp tấm bên trái

../../_images/planbit_7.png

 1. Cố định bằng 4 ốc nhựa

../../_images/planbit_8.png

 1. Dùng ốc nhựa cố định mặt đáy

../../_images/planbit_9.png

 1. Gắn màn hình OLED và mạch mở rộng ở mặt trướC

../../_images/planbit_10.png

 1. Gắn module đóng ngắt 2 kênh ở mặt bên phải

../../_images/planbit_11.png

 1. Đặt xô nước vào bên trong

../../_images/planbit_12.png

 1. Gắn trụ nhựa vào mặt trêng

../../_images/planbit_13.png

 1. Gắn giá đỡ vào mặt trên

../../_images/planbit_14.png

 1. Gắn các module lên mặt trên

../../_images/planbit_15.png

 1. Gắn mặt trên lên thân mô hình

../../_images/planbit_16.png

 1. Dán đèn lên trục đèn

../../_images/planbit_17.png

 1. Gắn trục đèn vào mô hình

../../_images/planbit_18.png

 1. Đặt chậu vào mô hình

../../_images/planbit_19.png

 1. Lắp máy bơm nướC

../../_images/planbit_20.png

 1. Cắm cảm biến độ ẩm đất vào chậu

../../_images/planbit_21.png

 1. Hoàn thành

../../_images/planbit_22.png

Sơ đồ kết nối


../../_images/planbit_22.1.png