8. Bài 5: Đôi mắt tinh tường

Rover có một đôi mắt cực kì nhạy bén với rất nhiều chức năng và công dụng. Trong đó, đo đạc là chức năng hữu ích nhất mà Rover thường dùng trong thành phố. Với đôi mắt đó, bạn có thể đo lường khoảng cách một cách dễ dàng mà không cần các thước đo thủ công.

Mục tiêu


  1. Làm quen với cảm biến khoảng cách

  2. Sử dụng cửa sổ thông tin

Bộ phận điện tử


Cảm biến khoảnh cách: Là thiết bị giúp phát hiện đối tượng phía trước bằng sóng siêu âm, nhờ đó có thể đo khoảng cách, tránh vật cản,…

../../_images/bai_5.11.png

Cửa sổ thông tin


Cửa sổ thông tin là nơi để hiển thị các thông tin được gửi đến từ robot.

../../_images/bai_5.2.png

Giới thiệu khối lệnh


  • Khối lệnh hiện thông tin:

    ../../_images/bai_5.31.png
  • Khối lệnh đọc cảm biến khoảng cách:

    ../../_images/bai_5.4.png

Viết chương trình


Hiện thông tin cảm biến khoảng cách đọc được lên cửa sổ thông tin

../../_images/bai_5.51.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_5.61.png