5. Bài 2: Chú ý từng bước đi

Chuyến đi của Rover đã bắt đầu rồi. Hãy nhắc nhở Rover chú ý đến bánh xe mỗi bên của mình vì chúng không thực sự đồng đều đâu. Cùng Rover kiểm tra mỗi động cơ để đạt hành trình tuyệt vời nhé!

Mục tiêu


 • Hiểu được cách điều khiển từng động cơ.

Giới thiệu khối lệnh


 • Khối lệnh hiện hình ảnh:

  ../../_images/bai_2.11.png
 • Khối lệnh tạm dừng:

  ../../_images/bai_2.21.png
 • Khối lệnh điều khiển động cơ:

  ../../_images/bai_2.31.png

Cơ chế hoạt động


Rover di chuyển nhờ sự hoạt động của 2 động cơ bên trái và phải. Vậy nếu 2 động cơ này đồng thời có chế độ hoạt động khác nhau thì sẽ ra sao? Dưới đây là một số trường hợp di chuyển của 2 động cơ:

 • 2 động cơ quay cùng chiều, cùng tốc độ:

  • Nếu > 0: Tiến tới

  • Nếu < 0: Lùi lại

  • Nếu = 0: Đứng yên

../../_images/bai_2.41.png
 • 2 động cơ quay cùng chiều, khác tốc độ:

  • Động cơ trái > Động cơ phải: Rẽ phải

  • Động cơ phải > Động cơ trái: Rẽ trái

../../_images/bai_2.51.png
 • 2 động cơ quay khác chiều, cùng tốc độ: Xoay tại chỗ

../../_images/bai_2.61.png

Viết chương trình


 1. Hiển thị hình ảnh trái tim và cho Rover xoay hình tròn (tốc độ động cơ phải bằng một nửa của động cơ trái) trong 3 giây

../../_images/bai_2.7.png

 1. Hiển thị hình ảnh mặt cười và dừng di chuyển trong 3 giây

../../_images/bai_2.81.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_2.9.png