18. Bài 15: Giao tiếp cùng đồng đội

Yolo:Bit là đồng đội tiếp theo sẽ hỗ trợ Rover. Cả hai sẽ cùng giao tiếp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

Mục tiêu


 1. Làm quen với giao tiếp giữa 2 Yolo:Bit

 2. Điều khiển cơ bản Rover với Yolo:Bit khác

Giao tiếp giữa Rover và Yolo:Bit


Các Yolo:Bit có thể giao tiếp với nhau. Bằng cách này chúng ta có thể sử dụng một Yolo:Bit khác như máy điều khiển để điều khiển hoạt động của Rover

../../_images/bai_15.1.png

Đặt tên cho Yolo:Bit

Để phân biệt Yolo:Bit trên Rover và Yolo:Bit còn lại chúng ta cần đặt tên cho chúng:

 1. Kết nối với Yolo:Bit

  ../../_images/bai_15.2.png
 2. Chọn mục cài đặt >> Đổi tên thiết bị

  ../../_images/bai_15.3.png
 3. Tiến hành đổi tên

  ../../_images/bai_15.4.png

Viết chương trình


 1. Viết thuật toán cho Yolo:Bit riêng lẻ

  ../../_images/bai_15.5.png

 1. Tạo các sự kiện khi kết nối và ngắt kết nối Bluetooth

  ../../_images/bai_15.6.png

 1. Kết nối Bluetooth tự động và sáng đèn màu đỏ

  ../../_images/bai_15.7.png

 1. Tạo nhóm điều kiện gộp tương ứng với trạng thái nghiêng của Yolo:Bit

  ../../_images/bai_15.8.png

 1. Đặt lệnh gửi đi tương ứng trong thuật toán

  ../../_images/bai_15.9.png

 1. Tạm dừng 100milli giây ở cuối chương trình

  ../../_images/bai_15.10.png

 1. Chương trình đầy đủ cho Yolo:Bit riêng lẻ

  ../../_images/bai_15.11.png

 1. Lưu chương trình vào Yolo:Bit

  Để không bị mất chương trình trên Yolo:Bit sau khi ngắt kết nối, bạn cần lưu chương trình vào Yolo:Bit. Thực hiện như sau:

  ../../_images/bai_15.12.png

 1. Viết thuật toán cho Yolo:Bit trên Rover

  ../../_images/bai_15.13.png

 1. Viết các lệnh phù hợp với tín hiệu nhận được từ Yolo:Bit khác

  ../../_images/bai_15.14.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_15.15.png