15. Bài 12: Hạ gục tội phạm

Là một cảnh sát, Rover luôn thể hiện rõ bản lĩnh của mình Rover có thể triệt phá vòng vây và hạ gục tội phạm dễ dàng để bảo vệ an toàn cho người dân

Mục tiêu


 • Kết hợp chức năng của cảm biến khoảng cách và cảm biến dò đường

Mô tả


Rover được đặt trong một vòng tròn vạch đen, các chai nước rỗng sẽ đóng vai tội phạm, Rover sẽ tìm ra và hạ gục chúng

../../_images/bai_12.1.png

Viết chương trình


 1. Viết thuật toán

  ../../_images/bai_12.2.png

 1. Rẽ phải liên tục cho đến khi tìm thấy vật cản

  ../../_images/bai_12.3.png

 1. Nếu phát hiện vật cản thì đi tới để đẩy chai nước cho đến khi phát hiện vạch đen

  ../../_images/bai_12.4.png

 1. Khi chạm đến vạch đen, Rover sẽ lùi lại để không ra khỏi vạch đen

  ../../_images/bai_12.5.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_12.6.png