16. Bài 13: Hỗ trợ từ xa

Đôi khi sẽ có những nhiệm vụ khó khăn mà Rover không thể hoàn thành một mình. Lúc này, Rover cần những người đồng đội hỗ trợ từ xa để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Bạn hãy giúp Rover nhé!

Mục tiêu


 1. Làm quen với Remote (bộ điều khiển từ xa)

 2. Điều khiển cơ bản Rover với Remote

Điều khiển bằng Remote


Giới thiệu về remote

Remote (bộ điều khiển từ xa) là một thiết bị cầm tay có tác dụng gửi tín hiệu đến robot. Khi nhận được tín hiệu, robot sẽ chạy chương trình tương ứng

../../_images/bai_13.1.png

Giới thiệu khối lệnh


 • Khối lệnh remote:

  ../../_images/bai_13.2.png
 • Khối lệnh xóa tín hiệu:

  ../../_images/bai_13.3.png

Viết chương trình


 1. Viết thuật toán

  ../../_images/bai_13.4.png

 1. Tạo 4 điều kiện tương ứng với 4 nút di chuyển

  ../../_images/bai_13.5.png

 1. Đặt lệnh di chuyển tương ứng với mỗi nút, dừng lại khi không nhận tín hiệu nào

  ../../_images/bai_13.6.png

 1. Xóa tín hiệu để để tiếp tục chương trình

  ../../_images/bai_13.7.png

Chương trình mẫu


../../_images/bai_13.8.png