1. Giới thiệu nhà thông minh Home:Bit

Home:Bit là ngôi nhà đồ chơi thông minh, giúp học sinh có thể tìm hiểu và xây dựng các tính năng hiện đại bên trong một mô hình Smart Home thực tế.

Sản phẩm sử dụng phương pháp kéo thả khối lệnh đơn giản, cho phép các em có thể tự lập trình và nắm vững các kỹ năng về công nghệ, từ đó nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực Smart City (thành phố thông minh)

../../_images/homebit_1.png
Thành phần
../../_images/homebit_2.png ../../_images/homebit_3.png