4. Bài 1: Điều khiển đèn bằng Remote

Mục tiêu


Trong bài học đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng đèn LED trên Yolo:Bit để mô phỏng đèn chiếu sáng trong nhà, có thể bật tắt bằng remote hồng ngoại điều khiển từ xa:

  • Nhấn nút A trên remote để bật đèn

  • Nhấn nút C trên remote để tắt đèn

Thiết bị cần dùng


  • Mắt đọc IR

../../_images/homebit_23.1.png

  • Remote điều khiển

../../_images/homebit_23.png

Kết nối


Kết nối mắt đọc IR vào cổng P1

../../_images/homebit_24.png

Giới thiệu khối lệnh


../../_images/homebit_22.1.png

../../_images/homebit_22.3.png

../../_images/homebit_22.2.png

../../_images/homebit_22.png

Viết chương trình


  1. Kéo khối lệnh điều kiện vào phần lặp lại mãi mãi

../../_images/homebit_25.png

  1. Nếu nút A được nhấn, đèn LED sẽ bật màu đỏ

Cách thực hiện:

  • Kéo khối cảm biến IR đọc được nút A vào phần Nếu

  • Kéo khối lệnh đổi màu tất cả đèn LED thành màu đỏ vào phần Thực hiện

../../_images/homebit_26.png

  1. Xóa tín hiệu đã thu được từ remote (để không trùng lặp với tín hiệu sau đó)

../../_images/homebit_27.png

  1. Tương tự, lập trình để khi nút C được nhấn, đèn LED sẽ tắt (chuyển thành màu đen)

../../_images/homebit_28.png

Chương trình mẫu


../../_images/homebit_28.1.png