2. Hướng dẫn lắp ráp Home:Bit

Trước khi lắp ráp, bạn cần căn chỉnh Servo về góc 0 để thực hiện chính xác. Thực hiện như sau:

 1. Kết nối Servo vào chân P6 trên mạch mở rộng đã gắn trên Yolo:Bit

 2. Kết nối Yolo:Bit với OhStem App và tiến hành lập trình

 3. Tạo chương trình như hình minh họa và nhấn nút chạy

../../_images/homebit_21.png

Lắp ráp


 1. Lắp cánh cửa

../../_images/homebit_4.png

 1. Lắp Servo vào cửa

../../_images/homebit_5.png

 1. Lắp bộ cánh cửa vào tấm mặt trước

../../_images/homebit_6.png

 1. Lắp màn hình vào tấm mặt trước

../../_images/homebit_7.png

 1. Lắp các module còn lại vào mặt trước

../../_images/homebit_8.png

 1. Lắp 4 tấm tường xung quanh

../../_images/homebit_9.png

 1. Lắp tấm đáy vào thân nhà

../../_images/homebit_10.png

 1. Lắp các chốt cố định (tổng cộng 10 chốt)

../../_images/homebit_11.png

 1. Lắp các module và mạch mở rộng lên tấm mái trước

../../_images/homebit_12.png

 1. Lắp 2 tấm mái vào thân nhà

../../_images/homebit_13.png

Sơ đồ kết nối


../../_images/homebit_14.png