7. Cảm biến nồng độ cồn MQ3

../../_images/7.11.png

 • Cảm biến nồng độ cồn MQ3 được ứng dụng để phát hiện nồng độ cồn trong môi trường xung quanh hoặc trong hơi thở người. Cảm biến này có độ nhạy cao, cho phép trả về giá trị phản hồi nhanh.

 • Cảm biến MQ3 có thể phát hiện các loại khí gas, cồn alcohol hoặc ethanol.

 • Đặc điểm của cảm biến nồng độ cồn MQ3

  • Có độ bền cao, dễ dàng kết nối với các module, bảng mạch khác

  • Độ nhạy cao

  • Điện áp cung cấp ~ 3.3V

1. Mua sản phẩm


some image

2. Thông số kỹ thuật


 • Thông số kỹ thuật của cảm biến:

Mục

Thông số

Min

Trung bình

Max

Đơn vị

VCC

Điện áp làm việc

3.3

V

PH

Hệ thống sưởi tiêu thụ

0.5

750

mW

RL

Chịu tải

Có thể điều chỉnh

RH

Chống nóng

33

Ω

RS

Cảm biến kháng

1

8

Phạm vi

Phát hiện nồng độ

0.05

10

mg/L

3. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo.png ../../_images/mmr.png ../../_images/7.11.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Cảm biến MQ3 (kèm dây Grove)

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Sử dụng dây Grove cắm vào cảm biến

 • Bước 4: Kết nối thiết bị vào chân P1 trên mạch mở rộng

../../_images/7.22.png

Đây cũng là một cảm biến có giá trị trả về là analog, do đó bạn có thể kết nối với các chân P0, P1, P2 trên mạch mở rộng

4. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Bước 1: Tải thư viện Cảm biến MQx, bằng cách dán đường link sau vào phần tìm kiếm thư viện: https://github.com/AITT-VN/yolobit_extension_mqx.git

  Xem hướng dẫn tải thư viện tại đây

  ../../_images/6.31.png

  Sau khi tải thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh tương ứng:

  ../../_images/6.42.png

 • Bước 2: Hãy gửi chương trình sau đến Yolo:Bit của bạn:

  ../../_images/7.32.png

Note

Giải thích chương trình: Chương trình cảnh báo nồng độ cồn.

 • Để kiểm tra trong hơi thở của có cồn hay không? Bạn hãy thổi vào đầu dò của cảm biến. Kết quả bạn sẽ được hiển thị lên màn hình LED của Yolo:Bit.

 • Nếu nồng độ cồn vượt trên mức 0.25mg/l, sẽ có âm thanh cảnh báo cho bạn. Nếu màn hình hiện chữ OK, hơi thở của bạn không có cồn.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các đơn vị đo như analog và ppm trong chương trình.

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include "YoloBit.h"

YoloBit yolobit;

int sensorPin = P1_ADC;
int sensorValue = 0;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
}

void loop() {
 // đọc giá trị cảm biến
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.println(sensorValue);
 delay(200);
}

Note

Giải thích chương trình: Sau khi nạp chương trình và mở cửa sổ Serial, bạn sẽ thấy giá trị đọc được từ cảm biến được in ra.