20. Cảm biến nước

../../_images/21.1.png

 • Cảm biến nước là cảm biến giúp nhận dạng nước, bạn có thể dễ dàng đo được có nước hay không trên bề mặt bằng các đường mạch song song có trên cảm biến.

 • Sản phẩm sẽ chuyển đổi nước nhận được thành các tín hiệu Analog sau đó truyền đến các bảng mạch lập trình chính.

 • Cảm biến nước là module phù hợp cho người mới bắt đầu tiếp xúc các dự án, nhờ vào tính dễ sử dụng và chi phí rẻ của nó. Ngoài ra, cảm biến này có kích thước khá nhỏ, mang lại sự thuận tiện cho việc học tập và thực hành.

 • Bạn có thể áp dụng cảm biến vào các dự án như báo động khi có nước, khi thành phố bị ngập lụt,…

1. Mua sản phẩm


some image

2. Thông số kỹ thuật


 • Thông số kỹ thuật

  • Điện áp: 3.3V

  • Tín hiệu: Analog

  • Trọng lượng: 3g

3. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo.png ../../_images/mmr.png ../../_images/21.1.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Cảm biến nước (kèm dây Grove)

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Sử dụng dây Grove cắm vào cảm biến

 • Bước 4: Kết nối cảm biến với P1 trên mạch mở rộng.

../../_images/21.2.png

Bạn có thể kết nối cảm biến mực nước với chân P0, P1 hoặc P2 trên mạch mở rộng, vì giá trị trả về của cảm biến có giá trị là analog.

4. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Bước 1: Tải thư viện City:Bit, xem hướng dẫn tải thư viện tại đây

  ../../_images/city.png

  Sau khi tải thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh tương ứng:

  ../../_images/lenh_city.png

 • Bước 2: Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit

  ../../_images/21.3.png

Note

Giải thích chương trình:

Đặt một điều kiện, nếu cảm biến phát hiện mực nước trên 40%, sẽ chuyển đèn LED thành màu đỏ, để phát âm thanh cảnh báo. Nếu không, sẽ tắt đèn.

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include "YoloBit.h"

Yolobit yolobit;

int LED_PIN = P2; // Chân đầu ra LED
int SIGNAL_PIN = P1; // Chân đầu vào cảm biến

#define THRESHOLD 1000
int value = 0; // Biến lưu trữ giá trị đọc được từ cảm biến

void setup()
{
 yolobit.serialBegin(9600);
 yolobit.pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Cấu hình chân LED là đầu ra
 yolobit.digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Tắt đèn LED
}

void loop()
{
 value = yolobit.analogRead(SIGNAL_PIN); // Đọc giá trị từ cảm biến
 yolobit.digitalWrite(POWER_PIN, LOW); // Tắt nguồn của cảm biến

 if (value > THRESHOLD) {
   yolobit.println("Cảm biến đã phát hiện mực nước");
   yolobit.digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Bật đèn LED
 }
 else {
   yolobit.digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Tắt đèn LED
 }
}

Note

Giải thích chương trình: Sau khi chạy chương trình, đèn LED trên Yolo:Bit sẽ thay đổi nếu cảm biến phát hiện nước.