9. Mắt đọc hồng ngoại IR

../../_images/10.1.png

 • Module mắt đọc hồng ngoại IR được dùng để trao đổi tín hiệu giữa các thiết bị với nhau, dựa trên công nghệ tia hồng ngoại (tia sáng có bước sóng dài, nằm trong khoảng từ 700nm và có tần số 430 TGHz, mắt người không thể nhìn thấy được).

 • Bạn có thể ứng dụng các mắt đọc hồng ngoại này vào những dự án điện tử cần điều khiển từ xa dễ dàng.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Thông số kỹ thuật


 • Thông số kỹ thuật của cảm biến:

  • Điện áp sử dụng: 3.3V

  • Tần số nhận: 38kHz

  • Khoảng cách: 10m (MAX)

3. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo.png ../../_images/mmr.png ../../_images/10.1.png ../../_images/10.21.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Mắt đọc IR (kèm dây Grove)

Remote điều khiển từ xa

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Sử dụng dây Grove cắm vào cảm biến

 • Bước 4: Kết nối mắt đọc IR vào chân P1 trên mạch mở rộng

../../_images/10.31.png

4. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Bước 1: Tải thư viện IR Remote, bằng cách dán đường link sau vào phần tìm kiếm thư viện: https://github.com/AITT-VN/yolobit_extension_mqx.git

  Xem hướng dẫn tải thư viện tại đây

  ../../_images/10.41.png

  Sau khi tải thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh tương ứng:

  ../../_images/10.51.png

  Để làm việc với mắt đọc hồng ngoại IR, bạn cần khai báo chân làm việc của cảm biến bằng câu lệnh sau:

  ../../_images/10.61.png

 • Bước 2: Hãy gửi chương trình sau đến Yolo:Bit của bạn:

  ../../_images/10.71.png

Note

Giải thích chương trình: Điều khiển đèn cơ bản bằng Remote.

 • Nếu nút A trên remote được nhấn, tất cả các đèn LED sẽ chuyển sang màu vàng.

 • Nếu nút B được nhấn, đèn sẽ tắt.

 • Sau khi Yolo:Bit đã nhận được tín hiệu từ cảm biến và xử lý, chúng ta sẽ phải xóa tín hiệu remote cũ để nhận lệnh mới chính xác hơn.

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Chương trình này dùng để đọc tín hiệu từ remote. Các bạn vào link sau để tải thư viện hỗ trợ IR remote nhé: https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/

 • Sau khi tải thư viện về, bạn mở cửa sổ Arduino, chọn Sketch—>Import Library…—> Add Library….sau đó chọn file .zip mà bạn vừa tải về để có thể sử dụng thư viện.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include <IRremote.h> // Thêm thư viện hỗ trợ IR remote
#include "YoloBit.h"

Yolobit yolobit;

int receiverPin = P1; // Định nghĩa chân digital để đọc tín hiệu
IRrecv irrecv(receiverPin); // Tạo đối tượng IRrecv mới để nhận tín hiệu
decode_results results; // Biến để lưu trữ kết quả giải mã tín hiệu IR remote

void setup()
{
 yolobit.serialBegin(9600); // Khởi tạo kết nối Serial với baudrate 9600
 irrecv.enableIRIn(); // Bắt đầu nhận tín hiệu IR
}

void loop()
{
 if (irrecv.decode(&results)) // Nếu nhận được tín hiệu
 {
   yolobit.println(results.value, HEX); // In giá trị tín hiệu lên Terminal Serial
   yolobit.delay(200);
   irrecv.resume(); // Tiếp tục nhận giá trị tín hiệu tiếp theo
 }
}

Note

Giải thích chương trình: Sau khi upload đoạn code trên, các bạn mở cửa sổ Serial và bấm các nút của remote, tùy loại remote sẽ có giá trị trả về khác nhau, Đây là các giá trị HEX của tín hiệu được gửi từ remote, thử tất cả các nút của remote các bạn sẽ biết được IR codes của nó.

../../_images/10.8.png