17. Cảm biến lửa

../../_images/18.1.png

Module cảm biến lửa này có tới 5 kênh, giúp có thể phát hiện lửa ở 5 hướng khác nhau. Cảm biến phát hiện lửa thường được sử dụng cho các ứng dụng sáng tạo như: xe robot chữa cháy, nhà thông minh tự báo động khi phát hiện bị cháy,…

1. Mua sản phẩm


some image

2. Thông số kỹ thuật


 • Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: 3.3V

  • Kết nối: I2C

  • Khoảng cách: 80cm

  • Góc quét: 60 độ

  • Kích thước module: 66mm x 63 mm x 18 mm (DxRxC)

 • Pinout của cảm biến

Cảm biến lửa có 4 chân, và mỗi chân có chức năng như sau:

STT

Chân

Chức năng

1

GND

Nối đất

2

VCC

Cấp nguồn (3.3V)

3

SDA

Truyền dữ liệu

4

SCL

Xung tín hiệu

3. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo.png ../../_images/mmr.png ../../_images/18.1.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Cảm biến lửa (kèm dây Grove)

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Sử dụng dây Grove cắm vào cảm biến

 • Bước 4: Kết nối cảm biến với P0 trên mạch mở rộng.

../../_images/18.2.png

Đây cũng là một cảm biến có giá trị trả về là analog, do đó bạn có thể kết nối với các chân P0, P1, P2 trên mạch mở rộng

4. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Bước 1: Tải thư viện HOME:BIT V3, xem hướng dẫn tải thư viện tại đây

  ../../_images/homebit.png

  Sau khi tải thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh tương ứng:

  ../../_images/lenh_homebit.png

 • Bước 2: Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit

../../_images/18.3.png

Note

Giải thích chương trình: Khi cảm biến phát hiện lửa, mạch Yolo:Bit của bạn sẽ phát âm thanh cảnh báo.

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include <Yolobit.h>

Yolobit yolobit;

int FLAME_PIN = P0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(FLAME_PIN, INPUT);
}

void loop() {
 int flame = digitalRead(FLAME_PIN);

 if (flame == LOW) {
   digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
   Serial.println("Khong co lua");
 }
 else if (flame == HIGH) {
   digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
   Serial.println("Co lua");
 }

 delay(300);
}

Note

Giải thích chương trình: Sau khi nạp chương trình và mở cửa sổ Serial, bạn sẽ thấy giá trị đọc được từ cảm biến được in ra.