8. Tổng kết

Chương trình tổng thể cho dự án Smarthome với IoT :

Tại đây: https://app.ohstem.vn/#!/share/yolouno/2eM0lkZ8Ww3mUvWoGyRGiQe6TyK