6. Đồng hồ thời gian thực

1. Mục tiêu


Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nâng cấp dự án lên 1 cấp độ phức tạp hơn, kết hợp chức năng thời gian từ internet.

2. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu khối lệnh:

../../_images/time01.png

Câu lệnh cập nhật thời gian từ internet với múi giờ +7.

  • Chương trình lập trình:

../../_images/time02.png