11. Vườn thông minh

1. Mục tiêu


Với hướng dẫn này, chúng ta thực hiện dự án “Vườn thông minh” với chức năng đo độ ẩm của đất sau mỗi giây, nếu độ ẩm nhỏ hơn 30% thì sẽ bật máy bơm cho đến khi độ ẩm đạt 70%.

2. Thiết bị cần sử dụng


  • Mạch Yolo UNO:

../../_images/yolo_uno.png

  • Cảm biến độ ẩm đất kèm dây tín hiệu:

../../_images/cb_do_am_dat.png

  • Máy bơm mini:

../../_images/may_bom1.png

  • Module đóng ngắt 2 kênh, kèm dây tín hiệu:

../../_images/dong_ngat.png

3. Kết nối phần cứng


  • Kết nối cảm biến độ ẩm đất vào chân A1 - A2, do độ ẩm đất trả về giá trị Analog

  • Kết nối máy bơm mini vào cổng USB_Output1 trên module đóng ngắt 2 kênh.

  • Kết nối module đóng ngắt 2 kênh vào chân D9 - D10.

../../_images/vuon_1.png

4. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu khối lệnh:

../../_images/vuon_2.png

Câu lệnh bật tắt quạt với các mức độ khác nhau từ 0 đến 100 %.

../../_images/vuon_3.png

Câu lệnh điều khiển thiết bị được kết nối trên Module đóng ngắt 2 kênh, ở các mức độ khác nhau từ 0 - 100%.

Với hình kết nối trên, máy bơm được kết nối vào cổng USB 1, ở chân D9 - D10. Do đó, lập trình điều khiển máy bơm ở chân D9.

  • Chương trình lập trình:

../../_images/vuon_4.png

5. Chương trình mẫu


Nhấp vào chữ tại đây để xem chương trình mẫu, hoặc quét mã QR bên dưới để xem chương trình.

Vườn thông minh: Tại đây

../../_images/vuon_5.png