5. Đổi màu đèn Tiny RGB

1. Mục tiêu


Viết chương trình điều khiển module LED RGB thay đổi thành các màu khác nhau

2. Thiết bị cần sử dụng


  • Mạch Yolo UNO:

../../_images/yolo_uno.png

  • Module led RGB kèm dây tín hiệu:

../../_images/tiny_rgb.png

3. Kết nối phần cứng


Kết nối module led RGB vào chân D3 của Yolo UNO

../../_images/tiny_rgb_1.png

4. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu các câu lệnh:

../../_images/tiny_rgb_2.png

Bạn có thể lựa chọn chân điều khiển, màu và các led trên module sáng khác nhau.

  • Chương trình lập trình:

../../_images/tiny_rgb_3.png

5. Chương trình mẫu


Nhấp vào chữ tại đây để xem chương trình mẫu, hoặc quét mã QR bên dưới để xem chương trình.

Đổi màu đèn Tiny RGB: Tại đây

../../_images/tiny_rgb_4.png