3. Các thao tác với Yolo UNO trên OhStem App

1. Truy cập vào OhStem App


Bước 1: Truy cập vào link app.ohstem.vn :

../../_images/co_ban_1.png

Bước 2: Chọn thiết bị lập trình là Yolo UNO

../../_images/co_ban_2.png

Bước 3: Chọn vào Lập trình:

../../_images/co_ban_3.png

Bước 4:
  • Kết nối Yolo UNO vào máy tính và phần mềm lập trình

  • Kết nối dây USB type C với Máy tính và Yolo UNO.

../../_images/co_ban_4.png

  • Chọn icon kết nối có dây/ Bluetooth → chọn cổng COM/ thiết bị có tên gần giống là Espressif CDC Device (COMxx) → nhấn nút Kết nối. (Số thứ tự của cổng COM có thể là khác nhau trên mỗi máy tính.)

../../_images/co_ban_5.png

Khi kết nối thành công biểu tượng USB sẽ sáng đèn màu xanh:

../../_images/co_ban_6.png

2. Xem chương trình mẫu


Bước 1: Chọn vào biểu tượng thư mục trên thanh công cụ và chọn Project mẫu:

../../_images/co_ban_7.png

Bước 2: Chọn vào tên project để mở chương trình mẫu:

../../_images/co_ban_8.png

Bước 3: Chương trình mẫu sẽ hiển thị trên màn hình, bạn chỉ cần nhấn nút chạy chương trình. (Nếu chưa kết nối thực hiện lại nội dung 1)

../../_images/co_ban_9.png