6. Bật/tắt đèn (tiny RGB) bằng nút nhấn đôi

1. Mục tiêu


Chúng ta cùng lập trình điều khiển bật/tắt đèn led RGB bằng 2 nút nhấn trên module nút nhấn đôi.

2. Thiết bị cần sử dụng


  • Mạch Yolo UNO:

../../_images/yolo_uno.png

  • Module led RGB kèm dây tín hiệu:

../../_images/tiny_rgb.png

  • Module nút nhấn đôi kèm dây tín hiệu:

../../_images/nut_nhan_doi.png

3. Kết nối phần cứng


  • Kết nối module Led RGB vào chân D3 - D4 của Yolo UNO

  • Kết nối module Nút nhấn đôi vào chân D5 - D6 của Yolo UNO

../../_images/nut_nhan_doi_1.png

4. Chương trình lập trình


  • Giới thiệu các câu lệnh:

../../_images/nut_nhan_doi_2.png

Câu lệnh trên dùng để làm việc với nút nhấn

  • Chương trình lập trình:

Câu lệnh nhấn nút nhấn tại chân D6 để tắt đèn led

../../_images/nut_nhan_doi_3.png

Câu lệnh nhấn nút nhấn tại chân D6 để tắt đèn led

../../_images/nut_nhan_doi_4.png

Chương trình hoàn chỉnh:

../../_images/nut_nhan_doi_5.png

5. Chương trình mẫu


Nhấp vào chữ tại đây để xem chương trình mẫu, hoặc quét mã QR bên dưới để xem chương trình.

Bật/tắt đèn (tiny RGB) bằng nút nhấn đôi: Tại đây

../../_images/nut_nhan_doi_6.png