2. Hướng dẫn cập nhật firmware

Phần mềm bên trong Yolo UNO (firmware) thường xuyên được cập nhật và nâng cấp, bạn nên tiến hành cập nhật khi mới sử dụng lần đầu để đảm bảo thiết bị đang chạy firmware mới nhất và sẽ giúp chạy ổn định hơn.

Các bước thực hiện:

../../_images/fw_1.png

  • Bước 2: Kết nối mạch Yolo UNO với laptop bằng dây USB Type C.

../../_images/fw_2.png

  • Bước 3: Nhấn và giữ nút Boot trên Yolo UNO, trong lúc đó nhấn nút Reset và thả ra sau 1 giây, sau đó mới thả nút Boot để thiết bị vào trạng thái sẵn sàng cập nhật firmware:

../../_images/fw_3.gif

  • Bước 4: Chọn firmware cần cập nhật là Yolo UNO v1.1, chọn cổng kết nối có tên là USB/JTAG serial… và nhấn Cập nhật

../../_images/fw_4.png

  • Bước 5: Chọn Install để tiếp tục cập nhật firmware

../../_images/fw_5.png

  • Bước 6: Chờ khoảng 2 phút để cập nhật. Màn hình hiển thị cập nhật thành công như hình:

../../_images/fw_6.png

  • Bước 7: Nhấn nút Reset và thoát khỏi trang web cập nhật firmware và tiến hành lập trình.