2. Động cơ Servo SG90S

../../_images/2.14.png

 • Động cơ Servo SG90S có thể được điều khiển và ứng dụng vào các dự án như lái robot, di chuyển các khớp cánh tay robot lên xuống,…

 • Sản phẩm có 2 loại: động cơ xoay được 180 độ và động cơ xoay được 360 độ.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo2.png ../../_images/mmr2.png ../../_images/2.14.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Động cơ Servo SG90S

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Kết nối thiết bị vào chân P4 trên mạch mở rộng

../../_images/2.25.png

3. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Đối với động cơ servo 180 độ:

  • Sử dụng khối lệnh sau trong danh mục CHÂN CẮM, để điều khiển:

  ../../_images/2.35.png

  • Trước khi lập trình, bạn cần xác định vị trí góc của servo để việc lập trình thuận lợi hơn.

  • Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit, để kiểm tra hoạt động của servo:

  ../../_images/2.45.png

Note

Khi sau khi xác định vị trí góc của servo, bằng câu lệnh trong khối bắt đầu. Bạn hãy nhấn nút để xem sự di chuyển của cánh servo.

 • Đối với động cơ servo 360 độ:

  • Sử dụng khối lệnh sau trong danh mục CHÂN CẮM, để điều khiển:

  ../../_images/2.53.png

  • Động cơ servo 360, sẽ có các chế độ hoạt động như sau:

   • Tốc độ 0: Đứng yên

   • Tốc độ 100: Tối đa

   • Tốc độ -100 - 0: Động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ

   • Tốc độ 0- 100: Động cơ quay cùng chiều kim đồng hồ

  • Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit, để kiểm tra hoạt động của servo:

  ../../_images/2.61.png

Note

Chương trình được ứng dụng vào các dự án như sáng tạo bánh xe robot, ròng rọc của cáp treo…

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

  • Điều khiển Servo 180 độ:

#include "YoloBit.h"
#include <Servo.h>

YoloBit yolobit;

// Điều khiển servo 180, quay liên tục từ góc 0 đến 180 độ và ngược lại.

Servo myservo;
int pos = 0; // lưu vị trí của servo

void setup() {
 myservo.attach(P4); // kết nối servo vào chân P4
}

void loop() {
 for (pos=0; pos<=180; pos++) { // từ 0 đến 180 độ
   myservo.write(pos);
   delay(15);
 }

 // Đảo ngược quá trình từ 180 đến 0 độ
 for (pos=180; pos>=0; pos--) {
   myservo.write(pos);
   delay(15);
 }
}
 • Điều khiển Servo 360 độ:

#include <Servo.h>
#include “Yolobit.h”

Servo myservo;

Yolobit yolobit;

int pos = 0;
int Control_Pin = P4;

void setup() {
 // Điều khiển servo qua chân P4 của Yolobit
 myservo.attach(Control_Pin );
 // Servo ở trạng thái đứng yên, ở góc 90 độ
 myservo.write(90);
}

void loop() {
 // Servo quay về vị trí tối đa ở góc 180 độ trong 1 giây
 myservo.write(180);
 delay(1000);
 // Servo ở trạng thái đứng yên trong 1 giây
 myservo.write(90);
 delay(1000);
 // Servo quay về vị trí tối đa ở góc 0 độ trong 1 giây
 myservo.write(0);
 delay(1000);
 // Servo ở trạng thái đứng yên trong 1 giây
 myservo.write(90);
 delay(1000);
}