2. Động cơ Servo SG90S

../../_images/2.14.png

 • Động cơ Servo SG90S có thể được điều khiển và ứng dụng vào các dự án như lái robot, di chuyển các khớp cánh tay robot lên xuống,…

 • Sản phẩm có 2 loại: động cơ xoay được 180 độ và động cơ xoay được 360 độ.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo2.png ../../_images/mmr2.png ../../_images/2.14.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Động cơ Servo SG90S

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Kết nối thiết bị vào chân P4 trên mạch mở rộng

../../_images/2.25.png

3. Hướng dẫn lập trình


 • Đối với động cơ servo 180 độ:

  • Sử dụng khối lệnh sau trong danh mục CHÂN CẮM, để điều khiển:

  ../../_images/2.35.png

  • Trước khi lập trình, bạn cần xác định vị trí góc của servo để việc lập trình thuận lợi hơn.

  • Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit, để kiểm tra hoạt động của servo:

  ../../_images/2.45.png

Note

Khi sau khi xác định vị trí góc của servo, bằng câu lệnh trong khối bắt đầu. Bạn hãy nhấn nút để xem sự di chuyển của cánh servo.

 • Đối với động cơ servo 360 độ:

  • Sử dụng khối lệnh sau trong danh mục CHÂN CẮM, để điều khiển:

  ../../_images/2.53.png

  • Động cơ servo 360, sẽ có các chế độ hoạt động như sau:

   • Tốc độ 0: Đứng yên

   • Tốc độ 100: Tối đa

   • Tốc độ -100 - 0: Động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ

   • Tốc độ 0- 100: Động cơ quay cùng chiều kim đồng hồ

  • Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit, để kiểm tra hoạt động của servo:

  ../../_images/2.61.png

Note

Chương trình được ứng dụng vào các dự án như sáng tạo bánh xe robot, ròng rọc của cáp treo…