1. Geek Servo 270 tương thích với Lego

../../_images/1.15.png

Động cơ Geek Servo 270 tương thích với Lego, có thể dùng để lắp ráp vào các mô hình sáng tạo theo ý thích.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Kết nối


  • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo2.png ../../_images/mmr2.png ../../_images/1.15.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Động cơ Servo 270

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

  • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

  • Bước 3: Kết nối thiết bị vào chân P4 trên mạch mở rộng

../../_images/1.24.png

3. Hướng dẫn lập trình


  • Sử dụng các câu lệnh trong danh mục CHÂN CẮM để làm việc với Servo.

  • Trước khi lập trình với Servo bạn cần chỉnh Servo về góc 20 trước khi lập trình, để xác định góc của servo.

../../_images/1.33.png

  • Sau đó gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit:

../../_images/1.41.png

Note

Giải thích chương trình:

Chương trình mô phỏng một cánh cửa tự động từ servo, nếu nút A được nhấn thì cửa mở (góc 20), nút B nhấn thì cửa đóng (góc 90)