4. Nút nhấn đơn

../../_images/4.12.png

 • Nút nhấn đơn là một loại vật dụng được sử dụng thường xuyên trong gia đình, ví dụ như: chuông cửa, nút nhấn khởi động xe, bàn phím,… Module 1 nút nhấn đơn 12×12 là sản phẩm thiết kế nhỏ gọn, dễ kết nối sử dụng, phù hợp cho các ứng dụng điều khiển bằng phím nhấn.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Thông số kỹ thuật


 • Thông số kỹ thuật của nút nhấn

  • Điện áp: 3.3V

  • Đầu ra: Digital (pull-up ở trạng thái chưa nhấn)

  • Giao tiếp: 3 chân (S V G)

  • Kích thước nút nhấn: 12mm x 12mm

  • Kích thước module: 48mm x 24 mm x 18 mm (DxRxC)

 • Pinout của nút nhấn đơn

Module nút nhấn đơn có 3 chân, và mỗi chân có chức năng như sau:

STT

Chân

Chức năng

1

GND

Nối đất

2

VCC

Cấp nguồn (3.3V)

3

NC

Không sử dụng

4

SIG

Tín hiệu nút nhấn

3. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo1.png ../../_images/mmr1.png ../../_images/4.12.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Nút nhấn đơn (kèm dây Grove)

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Sử dụng dây Grove cắm vào nút nhấn

 • Bước 4: Kết nối thiết bị vào chân P2 trên mạch mở rộng

../../_images/4.22.png

Bạn có thể kết nối nút đơn vào bất kỳ chân tín hiệu nào trên mạch mở rộng

4. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Sử dụng các khối lệnh trong danh mục CHÂN CẮM, để làm việc với nút nhấn đơn.

 • Gửi chương trình sau lên Yolo:Bit:

  ../../_images/4.32.png

Note

Giải thích chương trình: Khi nút nhấn được nhấn, trạng của chân P2 sẽ là tắt. và khi đó, sẽ hiện trái tim lên màn hình LED và phát âm báo hiệu. Nếu nút không được nhấn, sẽ hiện dấu “X” lên màn hình LED của Yolo:Bit

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include "YoloBit.h"

// Biến lưu trạng thái của pushbutton

int buttonPin = P2; // Đầu vào của pushbutton
int ledPin = P1;  // Đầu ra của đèn LED

int buttonState = 0; // Biến lưu trạng thái của pushbutton

void setup()
{
 // Đặt chế độ đầu ra cho đèn LED
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // Đặt chế độ đầu vào cho pushbutton
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop()
{
 // Đọc trạng thái pushbutton
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // Nếu pushbutton được bấm thì bật đèn LED
 if (buttonState == HIGH) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
 }

 // Ngược lại, tắt đèn LED
 else {
   digitalWrite(ledPin, LOW);
 }
}

Note

Giải thích chương trình: Sau khi chạy chương trình, khi nút được nhấn, bật đèn led P1.