2. Module đóng ngắt 2 kênh

../../_images/2.13.png

  • Module đóng ngắt 2 kênh thường được dùng để điều khiển bật tắt các thiết bị sử dụng cổng USB như máy bơm, đèn LED màu,…

  • Module này có chức năng chuyển đổi từ cổng tín hiệu Grove sang cổng cắm USB, để bạn dễ dàng kết nối với các module điện tử phù hợp

1. Mua sản phẩm


some image

2. Kết nối


  • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo1.png ../../_images/mmr1.png ../../_images/2.13.png ../../_images/may_bom.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Module đóng ngắt (kèm dây Grove)

Máy bơm mini

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

  • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

  • Bước 3: Kết nối máy bơm mini với module đóng ngắt 2 kênh

  • Bước 4: Kết nối thiết bị vào chân P14/P15 trên mạch mở rộng

../../_images/2.24.png

Để làm việc với module đóng ngắt 2 kênh, bạn sẽ kết nối vào cổng có 2 chân kết nối.

3. Hướng dẫn lập trình


  • Sử dụng các khối lệnh trong danh mục CHÂN CẮM để làm việc với đèn module đóng ngắt 2 kênh.

  • Gửi chương trình sau vào Yolo:Bit:

../../_images/2.34.png

Chương trình bật tắt máy bơm kết nối với cổng USB thứ hai.

Note

Trong trường hợp muốn điều khiển đồng thời 2 máy bơm, trong chương trình sẽ thêm câu lệnh điều khiển bật tắt trạng thái chân P14. Và máy bơm còn lại sẽ kết nối với cổng USB thứ 1.

  • Hoặc có thể sử dụng câu lệnh sau trong thư viện AIoT KIT để điều khiển module đóng ngắt 2 kênh:

../../_images/2.44.png