1. Máy bơm mini

../../_images/1.14.png

  • Máy bơm mini dùng để tưới cây, thường được ứng dụng trong các dự án STEM liên quan đến thực vật, chăm sóc cây trồng.

Attention

Máy bơm mini sử dụng cổng USB, không tương thích với cổng cắm Grove của Yolo:Bit. Do đó, bạn cần sử dụng thêm module đóng ngắt 2 kênh khi thực hành kết nối máy bơm mini với Yolo:Bit để làm các dự án STEM thông minh nhé!

Mua sản phẩm


some image