1. Giới thiệu kit học điện tử Phys:Bit

Lời nói đầu


  • Vật lý là môn học có tính tương tác và ứng dụng rất cao. Ngoài giải thích được các hiện tượng và quy luật của tự nhiên, người học còn được cung cấp kiến thức cơ bản và cách áp dụng để lý giải và dự đoán các vấn đề trong cuộc sống.

  • Thông qua những bài học về điện tử và các thử nghiệm với bộ kit Phys:Bit, các bạn sẽ được tìm hiểu các loại linh kiện cơ bản và cách thức mạch điện hoạt động. Nhờ những trải nghiệm này, Phys:Bit sẽ kích thích sự tò mò và mong muốn khám phá của các bạn về thế giới điện tử quanh ta.

Giới thiệu về PHYS:BIT


Phys:Bit là một bộ kit hỗ trợ giảng dạy các kiến thức cơ bản về mạch điện. Bộ kit gồm các linh kiện cơ bản thường được dùng trong các mạch điện thông dụng.

../../_images/110.png

Kit học vật lý điện tử Phys:BitYolo:Bit sẽ giúp các bạn điều khiển các mạch điện theo ý muốn, từ đó kích thích niềm đam mê với môn học quan trọng này