6. Bài 4: Đèn LED nhiều màu RGB

Giới thiệu


 • Đèn LED RGB, có thể hiện ra nhiều màu từ 3 LED bên trong với 3 màu cơ bản là đỏ (Red), lục (Green) và lam (Blue). RGB là viết tắt của 3 màu cơ bản đó.

 • Đèn LED RGB có 4 chân, 3 chân nối với 3 đèn LED bên trong và 1 chân chung cho cả 3 LED này. Có 2 loại đèn LED RGB: loại chân chung nối với nguồn âm (GND) và chân chung nối với nguồn dương (VCC).

 • LED RGB có trên bộ kit Phys:Bit là loại chân nối với GND.

  ../../_images/4.16.png

Xây dụng mạch điện


 • Thành phần:

  • Đèn LED RGB.

  • 3 Điện trở 100 Ω.

 • Sơ đồ mạch điện

  ../../_images/bai_4.110.png

 • Nguyên lý hoạt động:

  Theo sơ đồ trên, chân chung của đèn LED RGB sẽ được nối vào GND và 3 chân còn lại của 3 LED sẽ được điều khiển bật tắt bằng 3 chân cắm mở rộng của Yolo:Bit là P0, P1 và P2.

Kết nối mạch điện


Hãy kết nối mạch điện như hình minh họa:

../../_images/bai_4.23.png

Chương trình


Ta sẽ lập trình cho Yolo:Bit hoạt động như sau:

 1. Nếu nút A được nhấn, ta cho đèn LED RGB hiện màu đỏ bằng cách bật chân P0 (nối với LED đỏ bên trong đèn LED RGB) và tắt 2 chân còn lại.

 2. Nếu nút B được nhấn, ta cho hiện màu xanh lá bằng cách bật chân P1 (nối với LED xanh lá bên trong đèn LED RGB) và tắt 2 chân còn lại.

 3. Nếu cả 2 nút A và B được nhấn, ta cho đèn LED RGB hiện màu xanh dương bằng cách bật chân P2 (nối với LED xanh dương bên trong đèn LED RGB) và tắt 2 chân còn lại.

../../_images/bai_4.34.png

Kết quả


Kết quả của chương trình như sau:

../../_images/bai_4.44.png

Bài tập mở rộng


Hãy thử làm

../../_images/4.44.png
 • Cho đèn LED đỏ và đèn LED lục cùng sáng

 • Cho đèn LED lam và đèn LED đỏ cùng sáng

 • Cho đèn LED lục và đèn LED lam cùng sáng

 • Để 3 đèn LED cùng sáng

Chương trình mẫu


../../_images/bai_4.53.png