5. Bài 4: Robot xe ủi

../../_images/xe_ui.jpg

1. Hướng dẫn lắp ráp2. Cách thực hiện


  • Cho Robot đi thẳng liên tục

  • Khi gặp vật cản sẽ dừng lại, thực hiện ủi vật cản sang trái và quay trở lại hành trình.

3. Viết chương trình


  1. Đầu tiên, ta cho Robot di chuyển thẳng liên tục với tốc độ định trước.

../../_images/bai_4.14.png

  1. Đọc cảm biến khoảng cách, nếu phát hiện vật thì thực hiện dừng di chuyển, bật đèn cảnh báo và phát nhạc.

../../_images/bai_4.21.png

  1. Sau đó, chúng ta sẽ cho Robot ủi vật cản qua bên trái, rồi trở lại hành trình đi thẳng tiếp tục.

../../_images/bai_4.32.png

4. Chương trình mẫu


../../_images/bai_4.42.png