16. Bật tắt Relay

1. Mục tiêu


Relay là linh kiện điện tử hay dùng để điều khiển các thiết bị điện xoay chiều. Nhìn chung, Relay có cách hoạt động như một công tắc điện tử. Ở dự án này, chúng ta sẽ học cách điều khiển các thiết bị điện xoay chiều với Relay.

2. Thiết bị cần dùng


  • Mạch Yolo:Bit

  • Mạch mở rộng Yolo:Bit.

../../_images/4.1.jpg

  • Công tắc Relay

../../_images/16.1.jpg

3. Kết nối


  • Kết nối relay vào cổng P14/15

../../_images/16.2.png

4. Lập trình


Tận dụng 2 nút nhấn A và B có sẵn trên mạch Yolo:Bit, chúng ta có thể điều khiển trạng thái bật/tắt của Relay dễ dàng. Khối lệnh điều khiển Relay nằm trong danh mục CHÂN CẮM:

../../_images/16.3.png

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ sử dụng thêm khối lệnh sự kiện khi nút A được nhấn như hình:

../../_images/16.4.png

Đây là khối lệnh có thể chọn lựa được, với 3 tùy chọn khác nhau, dành cho nút A, nút B và khi nhấn 2 nút cùng lúc. Với yêu cầu của đề bài, chúng ta chỉ cần 2 khối cho 2 nút A và B mà thôi. Chương trình gợi ý khi nhấn nút sẽ như sau:

../../_images/16.5.png

Để kết nối với thiết bị sử dụng dòng điện xoay chiều, bạn nên nối dây theo sơ đồ sau (lấy ví dụ 1 máy bơm AC):

../../_images/16.6.png

5. Chương trình mẫu


../../_images/16.7.png