1. Giới thiệu thành phố thông minh City:Bit

City:Bit là bộ Kit giúp xây dựng một mô hình thành phố thông minh với nhiều tính năng và công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

../../_images/city.1.png

Thành phần


../../_images/city.21.png ../../_images/city.31.png