2. Hướng Dẫn Cài Đặt uPyCraft IDE

Để cài đặt và sử dụng uPyCraft IDE, trước tiên máy tính của bạn cần có Python 3.7.X bản mới nhất (bỏ qua các bước hướng dẫn cài đặt Python dưới đây nếu bạn đã cài Python rồi).

Bước 1: Nhâp vào đây để tải file cài đặt Python.

../../_images/ls-0-1.png

Bước 2: Nháy đúp chuột vào file vừa tải về để tiến hành cài đặt.

../../_images/ls-0-2.png

Bước 3: Chọn Add Python 3.7 to PATH, sau đó Install Now

../../_images/ls-0-3.png

Quá trình cài đặt có thể diễn ra trong vài giây:

../../_images/ls-0-4.png

Bước 4: Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo Setup was successful.

../../_images/ls-0-5.png

Tiếp theo, nhấp vào đây để tải xuống uPyCraft IDE cho Windows.

../../_images/ls-0-6.png

Đối với uPyCraft IDE, bạn không cần thực hiện bất cứ các thao tác cài đặt phức tạp nào, chỉ cần tải về file thực thi ở trên về rồi nháy đúp chuột để khởi động nó, một cửa sổ mới được mở ra như hình dưới là bạn đã có thể sử dụng nó.

../../_images/ls-0-7.png

Chương trình mẫu

  • Micropython Tutorial Code