2. Cài đặt thư viện STEM KIT

Để lập trình cho Yolo:Bit điều khiển được các thiết bị hoạt động. Chúng ta cần thực hiện các thao tác sau:

  1. Truy cập vào https://app.ohstem.vn/ và chọn thiết bị lập trình là Yolo:Bit

../../_images/app.png

  1. Chọn mục Lập trình

../../_images/app_2.png

  1. Trong danh mục khối lệnh, vào mục MỞ RỘNG → Tải thư viện STEM KIT như hình:

../../_images/app_3.png

  1. Nhấn vào hình đại diện STEM KIT để tải thư viện → Nhấn OK. Sau khi tải thành công thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh như sau:

../../_images/app_4.png

  1. Cách lập trình sẽ được hướng dẫn ở mỗi dự án.

  2. Kết nối: Từ thanh công cụ của chương trình, bạn chọn vào biểu tượng Bluetooth → chọn tên của Yolo:Bit → chọn nút Connect, khi kết nối thành công, biểu tượng Bluetooth chuyển sang màu xanh dương:

../../_images/app_5.png

  1. Chạy chương trình: Bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng nút Play (màu xanh dương) ở góc bên phải để chạy thử chương trình. Trong trường hợp muốn dừng, bạn nhấn vào nút Stop (màu đỏ) ở bên dưới bên phải màn hình.