5. Module 4 LED RGB

../../_images/5.14.png

 • Module 4 LED RGB là gồm có 4 đèn LED RGB ws2812 đủ màu. Với chip tích hợp, bạn có thể điều khiển từng đèn LED riêng lẻ hoặc tất cả đèn LED có trên nó. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ sáng và tạo ra bất kỳ màu nào trong bảng màu RGB. Module này có chi phí rẻ, phù hợp với các chương trình ứng dụng chạy hiệu ứng, trang trí.

1. Mua sản phẩm


some image

2. Thông số kỹ thuật


 • Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: 3.3V

  • Số lượng LED: 4 x RGB LED

  • Dòng điện tối đa: 60mA / (1 LED) , 240mA / (4 LED)

  • Loại LED: WS2812-4

  • Độ sáng: 0~255

  • Điều khiển: Sử dụng 1 chân tín hiệu điều khiển

  • Góc khả vi: >140°

  • Kích thước: 48 x 24 x 18 mm (D x R x C)

 • Pinout của module 4 LED RGB

Module 4 LED RGB có 4 chân, và mỗi chân có chức năng như sau:

STT

Chân

Chức năng

1

GND

Nối đất

2

VCC

Cấp nguồn (3.3V)

3

NC

Không sử dụng

4

SIG

Tín hiệu điều khiển LED

3. Kết nối


 • Bước 1: Chuẩn bị các thiết bị như sau:

../../_images/yolo3.png ../../_images/mmr3.png ../../_images/5.14.png

Máy tính lập trình Yolo:Bit

Mạch mở rộng cho Yolo:Bit

Module 4 LED RGB (kèm dây Grove)

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

Mua sản phẩm

 • Bước 2: Cắm Yolo:Bit vào mạch mở rộng

 • Bước 3: Sử dụng dây Grove cắm vào module

 • Bước 4: Kết nối thiết bị vào chân P0 trên mạch mở rộng

../../_images/5.25.png

Bạn có thể kết nối module 4 LED RGB vào bất kỳ chân nào trên mạch mở rộng.

4. Hướng dẫn lập trình với OhStem App


 • Bước 1: Tải thư viện AIOT KIT, xem hướng dẫn tải thư viện tại đây

  ../../_images/aiot2.png

  Sau khi tải thư viện, trong danh mục khối lệnh sẽ xuất hiện các khối lệnh tương ứng:

  ../../_images/lenh_aiot2.png

 • Bước 2: Gửi chương trình sau xuống Yolo:Bit

../../_images/5.35.png

Note

Giải thích chương trình: Ở trong vòng lặp lại mãi, chúng ta sẽ cho module LED ở chân P0, đổi màu đỏ, xanh lá và xanh dương, sau mỗi giây. Chương trình sẽ lặp lại liên tục.

5. Hướng dẫn lập trình Arduino


 • Mở phần mềm Arduino IDE. Xem hướng dẫn lập trình với Arduino tại đây.

 • Copy đoạn code sau, click vào nút Verify để kiểm tra lỗi chương trình. Sau khi biên dịch không báo lỗi, bạn có thể nạp đoạn code vào board.

#include "YoloBit.h"
#include <Adafruit_NeoPixel.h>

Yolobit yolobit;

#define PIN_NEO_PIXEL P0  // Chân của Yolobit được kết nối với NeoPixel
#define NUM_PIXELS   4 // Số LED trên NeoPixel

Adafruit_NeoPixel NeoPixel(NUM_PIXELS, PIN_NEO_PIXEL, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
 NeoPixel.begin();
}

void loop() {
 NeoPixel.clear();

 // Bật từng LED màu xanh lá cây, một cái một lần với thời gian delay giữa các LED là 500ms
 for (int pixel = 0; pixel < NUM_PIXELS; pixel++) {
   NeoPixel.setPixelColor(pixel, NeoPixel.Color(0, 255, 0));
   NeoPixel.show();

   delay(500);
 }

 // Tắt toàn bộ LED trong 1 giây
 NeoPixel.clear();
 NeoPixel.show();
 delay(1000);

 // Bật toàn bộ LED màu đỏ cùng một lúc trong 2 giây
 for (int pixel = 0; pixel < NUM_PIXELS; pixel++) {
   NeoPixel.setPixelColor(pixel, NeoPixel.Color(255, 0, 0));
 }
 NeoPixel.show();
 delay(2000);

 // Tắt toàn bộ LED trong 1 giây
 NeoPixel.clear();
 NeoPixel.show();
 delay(1000);
}

Note

Giải thích chương trình: LED RGB ở chân P0, đổi màu đỏ, xanh lá và xanh dương, sau mỗi giây. Chương trình sẽ lặp lại liên tục