1. Giới thiệu dự án phân loại rác thải với Yolo UNO

Giới thiệu


Phân loại rác với Yolo UNO là một dự án mở rộng, với mục tiêu tạo ra nhiều dự án STEM đơn giản, gợi ý cho thầy cô và học sinh tạo ra được nhiều ý tưởng thú vị khác.

Với một tính năng cơ bản sử dụng trong dự án lần này như sau:

  • Nhận biết và phân loại rác thải.

  • Phân loại đúng rác thải vào thùng chứa.

  • Hiển thị thông tin số lần bỏ rác của từng loại.

  • Phát loa cảm ơn hoặc câu nói mình muốn.

  • Có thể tích hợp IoT gửi thông tin đến dashboard (mở rộng chủ đề)

Video minh họa hoạt động của hệ thống phân loại rác thải với Yolo UNO:


Thành phần


../../_images/trash01.png ../../_images/trash02.png